สำนักงานกฎหมายศรุต นิติรัช และเพื่อน เป็นสำนักงานกฎหมายในจังหวัดเชียงใหม่ รับว่าความคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา มีมติชี้มูลความผิดทางอาญา กล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กระทำความผิด พ.ร.บ.ฮั้ว เป็นเจ้าพนักงานกระทำผิด ตาม มาตรา 157 บริการร่างทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ยื่นคำให้การต่อสู้คดี

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ หมายถึง คดีที่ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐในข้อหาความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติมิชอบ รวมถึงคดีที่ฟ้องขอลงโทษบุคคลไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้สินบนหรือที่ใช้อิทธิพลทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องทุจริตด้วย โดยคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

Notarial Service Attorney in Thailand is the same functions as The Notary Public. If you are looking for a Notary services, we are Notary Service in Chiangmai handle by a lawyer who has been registered as a Notarial Service Attorney qualified to certify signature and document.

Visa service in Chiang Mai, apply for a tourist visa Fiance Visa Marriage Visa Schengen Visa Consulting on marriage registration for foreigners Contact the embassy and consulate of each country in Chiang Mai. Ready to complete the submission of notary documents for convenience. Reduce the hassle of many steps such as document preparation. Visa data entry Prepare the visa fee Book an appointment for a visa interview set appointment date apply for a visa Check readiness until the last step. We are ready to take care of every step of the service. in applying for your visa under the supervision of a lawyer

กดแชร์