คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ

” เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดอาญา กระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ร.บ.ฮั้ว ร่างหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อ ป.ป.ช….”

เมื่อท่านถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว หน้าที่ทนายจะมาร่วมตรวจสำนวน รับฟังการชี้แจงตอบข้อสักถามของ ป.ป.ช. ตรวจดูบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา ดูประเด็น ช่วยชี้แนะในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา แต่ทนายไม่สามารถชี้แจงแทนผู้ถูกกล่าวหาได้ ทั้งนี้ ก่อนการชี้แจง หากตรวจดูบันทึกแล้วไม่เข้าใจยังสงสัยในพยานหลักฐานต่าง ๆ สามารถยื่นคำร้องขอตรวจพยานหลักฐานของ ป.ป.ช.ได้

กดแชร์