การชี้ช่องพยานหลักฐานคืออะไร มีแบบฟอร์มหรือไม่

คำตอบ การชี้ช่องพยานหลักฐาน คือการชี้ให้ศาลเห็นว่าโจทก์มีพยานหลักฐานใดเกี่ยวข้องบ้าง และเกี่ยวข้องอย่างไร โดยโจทก์อาจบรรยายมาในฟ้อง หรือจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายฟ้องมาก็ได้ ซึ่งการชี้ช่องพยานหลักฐานต้องระบุให้ชัดเจนเพียงพอ เช่น กรณีพยานบุคคลต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นใครบ้าง รู้เห็นประเด็นใด และอย่างไรโดยสรุป

กดแชร์