การย้ายผู้ต้องขัง(นักโทษ)กลับภูมิลำเนาเดิม

ต้องยื่นด้วยตนเอง

เอกสารประกอบ

  • หนังสือคำร้องของผู้ต้องหา
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ต้องหา
  • ่สำเนาทะเบียนบ้านผู้อุปการะ (ความสัมพันธ์เป็นญาติ)