การยื่นฟ้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ ต้องมีทนายความหรือไม่

คำตอบผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้การดำเนินคดีดังกล่าวต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ และอาจเกิดปัญหาข้อกฎหมายขึ้นในระหว่างการพิจารณาคดี จึงควรจะต้องมีทนายความเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเอง

กดแชร์