ตรวจรับพัสดุทั้งๆที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จ

กดแชร์