ถูกขังโดยมิชอบฯจะช่วยยังไง ใครทำได้?

วิธีจะช่วยเหลือให้ออกมาเป็นอิสระโดยถูกต้องตามกฎหมายทำได้โดยการ ยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญา ขอให้ศาลสั่งปล่อยผู้ถูกคุมขัง

บุคคลที่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลท้องที่ คือ ผู้ถูกคุมขังเอง อัยการ พนักงานสอบสวน ผู้บัญชาการเรือนจำ สามี ภริยา หรือญาติ

เมื่อศาลได้รับคำร้องแล้ว ศาลจะไต่สวนฝ่ายเดียว ถ้าศาลเห็นว่ามีมูล ศาลจะสั่งผู้คุมขังให้นำตัวผู้ถูกคุมขัง(ผู้ถูกจับ)มาศาลทันที

และถ้าผู้คุมขัง แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลไม่ได้ว่า การคุมขังนั้นเป็นการคุมขังที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจะสั่งปล่อยตัวทันที

กดแชร์