ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นอย่างไร

  • การคุมขังโดยมิชอบฯ ทำให้ต้องเสียอิสรภาพ
  • ถูกขังโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ขังเกินกว่า 48 ชั่วโมง โดยไม่นำตัวไปฝากขังต่อศาล
  • ไม่มีหมายขังของศาล เป็นการขังโดยไม่มีอำนาจ
กดแชร์