ถูกตำรวจจับ(การควบคุมตัว)

  • ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้นานเกินกว่าที่จำเป็น เพื่อป้องกันมิให้หลบหนีเท่านั้น ตาม ป.วิ.อ. ม.86
  • พนักงานสอบสวน ควบคุมตัวไว้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง เริ่มนับตั้งแต่เวลาถึงสถานีตำรวจ หรือ 2 วัน
  • หากจะขังต่อต้องนำตัวผู้ถูกจับไปขออำนาจศาลฝากขัง ถ้าศาลอนุญาตจะออกหมายขัง ส่งตัวไปเรือนจำ แต่ถ้าศาลไม่อนุญาต ต้องปล่อยทันที เพราะไม่มีอำนาจควบคุมตัว
  • ป.อ. ม.200 วรรคสอง นำไปใช้กรณีถูกเจ้าพนักงาน กลั่นแกล้งให้ได้รับโทษ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 200  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ ผู้ว่าคดี พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาหรือจัดการให้เป็นไปตามหมายอาญา กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด ๆ ในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบ เพื่อจะช่วยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมิให้ต้องโทษ หรือให้รับโทษน้อยลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
วรรคสอง ถ้าการกระทำหรือไม่กระทำนั้น เป็นการเพื่อจะแกล้งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ รับโทษหนักขึ้น หรือต้องถูกบังคับตามวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
กดแชร์