ทวงหนี้ 1 ครั้ง นับอย่างไร ?

          เนื่องจากกฎหมายระบุว่า ให้เจ้าหนี้สามารถทวงถามหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง โดยที่ลูกหนี้ต้องรับทราบการทวงถามหนี้ด้วย ดังนั้นจะนับเป็นการทวงหนี้ 1 ครั้งหรือไม่ พิจารณาดังนี้
         * นับเป็นการทวงถามหนี้ 1 ครั้ง

– โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้และทวงหนี้อย่างชัดเจน
         – ส่งข้อความทางไลน์ และมีการเปิดอ่าน แม้จะไม่ได้ตอบกลับข้อความก็ตาม

กรณีนี้เจ้าหนี้จะไม่สามารถสอบถามถึงการชำระหนี้กับลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ในวันเดียวกันนั้นได้อีก

         * ไม่นับเป็นการทวงถามหนี้ 1 ครั้ง
         – โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้ แต่ลูกหนี้ยังไม่รับโทรศัพท์
         – โทรศัพท์ไปหาลูกหนี้ ลูกหนี้รับโทรศัพท์แล้ว แต่วางสายก่อนจะพูดคุยเรื่องโทร. ถามหนี้
         – ส่งข้อความทางไลน์ แต่ลูกหนี้ยังไม่ได้เปิดอ่าน

กดแชร์