ออกหนังสือทวงหนี้(โนติส)

บริการออกหนังสือทวงหนี้(โนติส) ให้แก่ บริษัท ห้างร้าน นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด อพาร์ทเมนท์ เจ้าหนี้บุคคลธรรมดา เราให้บริการทั่วประเทศ ทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เลขที่ 184/2563

การออกโนติส(Notice) หรือการทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม กฎหมายกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 การบอกกล่าวเป็นหนังสือ ตามที่สัญญากำหนด การบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน บอกกล่าวบังคับจำนอง  บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ หากเราไม่บอกกล่าวเสียก่อนอาจจะไม่มีอำนาจฟ้องลูกหนี้ต่อศาลได้ กรณีจึงจำเป็นต้องออกหนังสือ  เช่น  การทวงหนี้เงินกู้ ทวงถามหนี้ค่าเช่า หนี้ค่าสินค้าบริการ ทวงหนี้ค่าจ้างทำของ ทวงหนี้ค่าจ้างก่อสร้าง เป็นต้น เนื้อหาหลักตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 คือ ผู้ทวงถามหนี้ หรือเจ้าหนี้ ห้ามทวงถามหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ ทวงถามได้เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. วันหยุดราชการ เวลา 8.00-18.00 น. และสามารถทวงถามได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เจ้าหนี้ห้ามทวงถามในลักษณะข่มขู่ ใช้ความรุนแรง หรือทำอะไรที่นำไปสู่ความเสียหายต่อร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น ห้ามใช้วาจาดูหมิ่น พร้อมทั้งห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรวมถึงห้ามติดต่อลูกหนี้โดยใช้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อถึงการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน กรณีก่อนฟ้องลูกหนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องให้สำนักงานกฎหมายทนายความที่มีใบอนุญาตและได้ขึ้นทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ กับสภาทนายความ เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามทวงถามหนี้โดยถูกต้องการกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

กดแชร์