ปลดอายัดบัญชีธนาคาร

ถอนแจ้งความแล้ว แต่คู่กรณียังไม่ปลดอายัดบัญชีธนาคารต้องทำอย่างไร? กรณีต้องการปลดอายัดบัญชี แนะนำให้แจ้งคู่กรณีติดต่อพนักงานสอบสวนขอปลดอายัดบัญชีดังกล่าวก่อน จากนั้นนำเอกสารขอปลดอายัดบัญชีติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อดำเนินการ หรือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจFAXส่งเอกสารไปยังสาขาก็ได้

กดแชร์