ผู้เยาว์ขอทำการสมรสแต่ไม่มีผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

กดแชร์