ราคาประเมิน หลักทรัพย์ (ขั้นต่ำ)

การกำหนดจำนวนเงินในสัญญาประกันตัวผู้ต้องหาลำดับที่ ข้อหา หรือ ฐานความผิด เงินสด (ขั้นต่ำ) ราคาประเมิน
  หลักทรัพย์ (ขั้นต่ำ) ประมวลกฎหมายอาญา

1.ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  60,000 130,000
2.แจ้งความเท็จ 40,000 70,000
3.ฟ้องเท็จ 60,000 80,000
4.เบิกความเท็จ 40,000 70,000
5.หมิ่นประมาท 30,000 60,000
6.เพลิงไหม้ 170,000 250,000
7.ทำลายเอกสาร 30,000 60,000
8.ปลอมเอกสารธรรมดาหรือเอกสารสิทธิ 70,000 150,000
9.ปลอมเอกสารราชการ 80,000 150,000
10.ปลอมเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ 90,000 180,000
11.โทรมหญิง 200,000 400,000
12.อนาจาร 50,000 120,000
13.ธุระจัดหาหญิง 200,000 400,000
14.พรากผู้เยาว์ 80,000 160,000
15.พรากผู้เยาว์เพื่อการอนาจาร 100,000 200,000
16.ฆ่าผู้อื่น 200,000 400,000
17.ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 100,000 200,000
18.พยายามฆ่าผู้อื่น 80,000 150,000
19.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ขับรถส่วนบุคคล) 80,000 150,000
20.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ขับรถบรรทุก , รับจ้าง) 120,000 200,000
21.ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย (ตายหมู่ ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป) 150,000 300,000
22.ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส 80,000 160,000
23.ทำร้ายร่างกาย 10,000 50,000
24.ลักทรัพย์ 50,000 100,000
25.วิ่งราวทรัพย์ หรือลักทรัพย์ตั้งแต่ 2 อนุมาตราขึ้นไป 80,000 160,000
26.ลักทรัพย์เป็นแก๊งมิจฉาชีพ 100,000 200,000
27.ชิงทรัพย์ 100,000 200,000
28.ชิงทรัพย์มีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ 150,000 300,000
29.ชิงทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์บาดเจ็บ 150,000 300,000
30.ชิงทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ 200,000 400,000
31.ปล้นทรัพย์ 200,000 300,000
32.ปล้นทรัพย์มีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะ 250,000 350,000
33.ปล้นทรัพย์ทำร้ายเจ้าทรัพย์บาดเจ็บ 260,000 400,000
34.ปล้นทรัพย์ฆ่าเจ้าทรัพย์ 300,000 500,000
35.ฉ้อโกง 30,000 70,000
36.ฉ้อโกงประชาชน 150,000 300,000
37.ฉ้อโกงประชาชน หลอกลวงลักษณะจัดหางาน 180,000 400,000
38.ฉ้อโกงมีพฤติการณ์เป็นแก๊งตกทอง แก๊งไพ่สามใบ 120,000 200,000
39.โกงเจ้าหนี้ 40,000 80,000
40.รีดเอาทรัพย์ 80,000 120,000
41.กรรโชกทรัพย์ 100,000 200,000
42.ยักยอกทรัพย์ 30,000 60,000
43.รับของโจร 50,000 100,000
44.รับของโจรมีพฤติการณ์เป็นคนร้ายลักทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ 100,000 200,000
45.ทำให้เสียทรัพย์ 30,000 70,000
46.บุกรุก 30,000 70,000
47.บุกรุกเพื่อทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ชีวิต ร่างกาย 100,000 200,000
48.พยานขัดหมายศาล 50,000 100,000
49.พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 1 ใน 3 ของจำนวนเงินตามเช็ค แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

   พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

1.มีความครอบครองกัญชา กระท่อม ไม่เกิน 20 กรัม 10,000 30,000
2.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม ไม่เกิน 20 กรัม 30,000 100,000
3.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม 21 – 999 กรัม 100,000 150,000
4.จำหน่าย มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา กระท่อม ตั้งแต่ 1,000 กรัมขึ้นไป 150,000 250,000
5.มีครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ไม่เกิน 1 กรัม 40,000 150,000
6.มีครอบครองเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น เกิน 1 กรัม ถึง 20 กรัม 80,000 200,000
7.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่เกิน 1 กรัม 80,000 200,000
8.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 1-5 กรัม 150,000 250,000
9.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 5-20 กรัม 400,000 800,000
10.จำหน่ายเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่น ครอบครองเพื่อจำหน่ายเกิน 20 กรัม 800,000 1,600,000
11.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1-20 เม็ด 40,000 80,000
12.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 21-100 เม็ด 100,000 200,000
13.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 101-499 เม็ด 150,000 250,000
14.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 500-999 เม็ด 200,000 400,000
15.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1,000-1,499 เม็ด 250,000 450,000
16.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 1,500-1,999 เม็ด 300,000 600,000
17.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ตั้งแต่ 2,000-2,500 เม็ด 350,000 1,000,000
18.มีครอบครองแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เกิน 2,500 เม็ด ไม่ควรให้ประกัน

     ** หมายเหตุ ถ้าจำหน่ายให้บวกอีก 100,000 บาท เช่น ถ้าจำหน่ายยาบ้า 20 เม็ด ตีราคาเงินสด  140,000 บาท  หลักทรัพย์ 180,000 บาท

 พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

1.ปืนไม่มีทะเบียน 40,000 80,000
2.ครอบครองปืนมีทะเบียน (ปืนผิดมือ ) 20,000 40,000
3.มีกระสุนปืน 50,000 100,000
4.อาวุธปืนนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ , ปืนสงคราม 150,000 250,000
5.พกพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 80,000 150,000
6.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่น 10,000 20,000
7.พกพาอาวุธปืนมีทะเบียนของตัวเอง 5,000 10,000
8. พกพาอาวุธปืนไปในงานรื่นเริงฯ 50,000 100,000

หมายเหตุ ความผิดนอกเหนือจากนี้ให้เรียกหลักประกัน
(1).ที่ดินราคาประเมินเป็น 3/5 เท่าของค่าปรับสูงสุด ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ เงินสดเท่ากับอัตราค่าปรับสูงสุดที่กฎหมายบัญญัติไว้ในความผิดนั้น บวกอีก 50% ของอัตราค่าปรับสูงสุดนั้น เช่น อัตราค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท การกำหนดเงินสดในสัญญาประกันเป็นเงิน 15,000 บาท

กดแชร์