รู้ทันพนักงานสอบสวน

  • ความผิดอาญาถือเจตนาเป็นหลัก หากขาดเจตนา ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิด
  • ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้องหาหรือจำเลย ไม่มีความผิด
  • ก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด จะปฎิบัติต่อบุคคลเสมือนผู้กระทำความผิดมิได้
  • โทษทางอาญา คือ ประหาร จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน
  • สามีมีสิทธิฟ้องคดีแทนภริยาได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากภริยา
กดแชร์