ร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ท. หรือสำนักงาน ป.ป.ช.แล้ว สามารถยื่นฟ้องคดีได้อีกหรือไม่

คำตอบผู้เสียหายไม่ว่าจะได้ยื่นร้องเรียนต่อสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ป.ป.ช. หรือพนักงานสอบสวนแล้ว ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ ทั้งนี้ หากความปรากฎต่อศาลว่ามีการกล่าวหาในเรื่องเดียวกันนี้ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศําลจะสอบถามไปยังหน่วยงานดังกล่าวนั้น และมีอำนาจเรียกรายงาน และสำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลได้

กดแชร์