วีซ่าคู่หมั้น (Fiancee Visa)

  • วีซ่าคู่หมั้น นอร์เวย์ (ResidentPermit ) วีซ่า ประเภทนี้ เป็นประเภทของ วีซ่า เพื่อใช้ในการอยู่ที่ประเทศ นอร์เวย์ เป็นการ ถาวร ด้วยกันกับคู่รัก สามี ภรรยา บิดา มารดา หรือบุตร วีซ่า ประเภทนี้ ท่านจะได้สิทธิเกือบที่จะเท่าเทียมกับบุคคลที่มีสัญชาติ นอร์เวย์ เลยทีเดียว
  • วีซ่าคู่หมั้นอังกฤษ การขอวีซ่าเพื่อมาแต่งงานที่อังกฤษ ทางสถานทูตจะออกวีซ่าให้ 6 เดือนกับข้อบังคับการห้ามทำงาน หลังจากได้จดทะเบียนสมรส หรือเซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) (Civil Partnership–สำหรับเพศเดียวกันนะคะ)จะสามารถยื่นเรื่องต่อวีซ่าได้อีก 2 ปี 
  • วีซ่าคู่หมั้นK-1อเมริกา
กดแชร์