วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

  • รับทำวีซ่า และการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน/เพื่อนหรือครอบครัว)ซึ่งในแต่ละประเทศจะมีขั้นตอนการยื่นคำขอแตกต่างกันไป
กดแชร์