วีซ่านักเรียน (Student Visa)

วีซ่านักเรียน (Student visa)

หากคุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และต้องการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จะต้องสมัครวีซ่านักเรียน วีซ่าประเภท Student Route ได้เข้ามาแทนที่วีซ่าประเภท Tier 4 และใช้ระบบการให้คะแนนใหม่ของสหราชอาณาจักร ซึ่งแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน ในบางประเทศอาจใช้วีซ่าท่องเที่ยวแทน

Student visa If you are 16 years of age or older and wish to pursue higher education. The Student Route visa has replaced the Tier 4 visa and uses the new UK scoring system. which each country is not the same In some countries, a tourist visa may be used instead.

กดแชร์