อำนาจฝากขังของศาล

  • ความผิดลหุโทษ คือความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ความผิดลหุโทษ **ศาล**มีอำนาจฝากขังได้ครั้งเดียวไม่เกิน 7 วัน
  • โทษสูงกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี ศาลสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 48 วัน
  • โทษสูงกว่า 10 ปี ขึ้นไป ศาลสั่งขังหลายครั้งติด ๆ กันได้ ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วัน รวมทั้งหมดต้องไม่เกิน 84 วัน
  • ทั้งนี้ หากจะขังต่อ พนักงานสอบสวนหรืออัยการต้องมีคำร้องขอได้ แสดงถึงเหตุจำเป็นและได้นำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจของศาลเสียก่อน ศาลจึงจะสั่งขังต่อไป
  • การไต่สวนขอฝากขังต่อ ผู้ถูกจับสามารถแต่งทนายเข้ามาเพื่อแถลงคัดค้านการขังต่อและซักถามพยานได้
  • “การคุมตัว” คือ การคุมขังไว้ระหว่างการสอบสวน สถานที่คือ สภานีตำรวจ
  • “การขัง” เป็นอำนาจของศาล ศาลจะสั่งขังโดยออกหมายขังได้หลายครั้งติด ๆ กัน รวมแล้วไม่เกิน 84 วัน
  • สถานที่ขัง คือ เรือนจำ
กดแชร์