เบิก/จ่ายเงินโดยทุจริตผิดกฎหมาย/ระเบียบ

– เบิกถอนเงินราชการไปใช้ส่วนตัว

– ทุจริตยักยอกทรัพย์สินราชการ

– เบิกจ่ายค่าตอบแทนโดยทำงานไม่ครบ

– เบิก OT เป็นเท็จ- เบิกเงินเดือนให้ทั้งที่ไม่มาปฏิบัติงาน

– เบิกเงินตำแหน่งโดยไม่ได้ทำหน้าที่หลัก

– เงินไม่ทำเวชปฏิบัติฯ

กดแชร์