เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาคำฟ้องให้จำเลย เอกสารชี้ช่องพยานหลักฐาน ยื่นเมื่อใด

คำตอบ สำเนาคำฟ้องให้จำเลย สามารถยื่นต่อศาลได้ภายหลังจากที่ศาลมีคำสั่งรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องแล้วแต่เอกสารอื่น ๆ ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีว่าเป็นเอกสารใดส่วนเอกสารชี้ช่องพยานหลักฐานต้องยื่นในวันเดียวกับวันที่ยื่นคำฟ้องหรือในชั้นตรวจฟ้องก่อนที่ศาลจะรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้อง

กดแชร์